कोसंबी (खडसमारा) गावात बौद्ध समाजाचे (अनुसूचित जातीचे ) एकही घर नाही तरी माळी समाजाने केली डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी